آگهی مناقصۀ عمومی عملیات ساختمانی دفتر نمایندگی کازرون
عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :760
ثبت نظرات
1396/12/20 14:08:36
نمایندگی:شیراز

آگهی مناقصۀ عمومی عملیات ساختمانی دفتر نمایندگی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در شهرستان کازرون

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در نظر دارد عملیات ساختمانی دفتر نمایندگی در شهرستان کازرون به مساحت تقریبی 1374 متر مربع شامل کارهای ابنیه با برآورد تقریبی حدود 14،000،000،000 ریال را ازطریق مناقصۀ عمومی با ارزیابی کیفی در مدت پنج ماه توسط پیمانکار به‌انجام رساند.

از پیمانکاران توانمند و واجد صلاحیت و فعال با حداقل پایه 5 رشتۀ ابنیه و ساختمان دعوت می‌شود حداکثر تا تاریخ 28اسفندماه1396 به‌منظور خرید و دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها و مناقصه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به نشانی شیراز، بلوار ستارخان، انتهای خیابان نمازی، ساختمان شمارۀ 1 (با شماره تماس ثابت 36488013-071) مراجعه نمایند.

       مراجعه و دریافت اسناد شرکت در مناقصه، حقی برای شرکت‌کننده و تعهدی برای سازمان ایجاد نخواهد کرد و سازمان در پذیرش یا رد یک یا تمام پیشنهادها دارای اختیار تام است (دیگر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج شده است).مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه اصلی > آرشیو اخبار > مشاهده خبر