دوره آموزشی "آسانسور"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/04/09 تاریخ پایان : 1397/05/24
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : بلوار رحمت - انتهای بلوار سفیر جنوبی- میدان مهارت - سازمان آموزش فنی و حرفه ای
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی محافظت از سازه ها در برابر آتش
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/04/06 تاریخ پایان : 1397/04/06
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی نکات اساسی در اقدامات مهندسی و قانونی قبل از اجرای ساختمان
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/04/05 تاریخ پایان : 1397/04/05
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
پیش ثبت دوره آموزشی نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : تاریخ پایان :
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سازمان نظام مهندس ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه اصلی > واحد آموزش > دوره های آموزشی