دوره آموزشی اتوکد ویژه تأسیسات
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/02/23 تاریخ پایان : 1397/04/17
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی مبحث 17 (تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان)
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/02/08 تاریخ پایان : 1397/02/08
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
گزارش تخصصی از بازدید مناطق زلزله زده ی کرمانشاه
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/02/03 تاریخ پایان : 1397/02/03
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز، سالن رازی
مشاهده جزییات
کلاس زبان انگلیسی سطح G1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/01/29 تاریخ پایان : 1397/03/30
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
کلاس زبان انگلیسی سطح O1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/01/29 تاریخ پایان : 1397/03/30
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
کلاس زبان انگلیسی سطح B1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/01/29 تاریخ پایان : 1397/03/30
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
کلاس زبان انگلیسی سطح G2
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/01/29 تاریخ پایان : 1397/03/30
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
کلاس زبان انگلیسی سطح B3
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/01/27 تاریخ پایان : 1397/03/31
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
کلاس زبان انگلیسی Chat
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/01/27 تاریخ پایان : 1397/03/31
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
کلاس زبان انگلیسی سطح Pre-IELTS 2
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/01/26 تاریخ پایان : 1397/03/29
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه اصلی > واحد آموزش > دوره های آموزشی