صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره آموزشی نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/08/02 تاریخ پایان : 1397/08/03
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی آسانسور
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/28 تاریخ پایان : 1397/10/08
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : بلوار رحمت - انتهای بلوار سفیر جنوبی- میدان مهارت - سازمان آموزش فنی و حرفه ای
مشاهده جزییات
دوره آموزشی نرم افزار Revit
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/26 تاریخ پایان : 1397/07/26
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی نکات طراحی و اجرایی سیستم های اطفاع حریق ساختمان های بلندمرتبه
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/25 تاریخ پایان : 1397/07/25
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی نکات اساسی در اقدامات مهندسی و قانونی قبل از اجرای ساختمان
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/24 تاریخ پایان : 1397/07/24
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی زبان انگلیسی Chat
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/23 تاریخ پایان : 1397/09/29
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح G1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/23 تاریخ پایان : 1397/09/29
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی زبان انگلیسی Pre-IELTS 1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/23 تاریخ پایان : 1397/09/29
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح R2
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/22 تاریخ پایان : 1397/09/27
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن خیام ساختمان شماره 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح R1
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1397/07/22 تاریخ پایان : 1397/09/27
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس زبان ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه اصلی > واحد آموزش > دوره های آموزشی