• جهت نمایش لیست اخبار حداقل یکی از فیلد های جستجو را تکمیل نموده و سپس بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید
جستجو
متن خبر
عنوان
از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
موضوع
v
درجه اهمیت
v
نمایندگی
v
گروه تخصصی
v
جستجو

صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
ساعات اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و تمامی دستگاه های اجرایی تا آخر سال
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:132
تاریخ خبر:1401/07/09 تاریخ ثبت:1401/07/09 11:35
نمایندگی:شیراز
ساعات اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و تمامی دستگاه های اجرای تا پایان سال 1401
گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ( نوبت دوم )
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:364
تاریخ خبر:1401/07/04 تاریخ ثبت:1401/07/05 13:56
نمایندگی:شیراز
گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ( نوبت دوم )
روایت تصویری برگزاری انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی فارس 1401/07/01
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:551
تاریخ خبر:1401/07/02 تاریخ ثبت:1401/07/10 12:58
نمایندگی:شیراز
روایت تصویری برگزاری انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی فارس 1401/07/01
روایت تصویری برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس 1401/0701
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:647
تاریخ خبر:1401/07/02 تاریخ ثبت:1401/07/07 12:46
نمایندگی:شیراز
روایت تصویری برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس 1401/0701
برگزاری جلسه کارگروه انرژی با حضور اعضای صاحب نظر رشته تاسیسات برق و هیات مدیره
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:183
تاریخ خبر:1401/06/30 تاریخ ثبت:1401/06/31 14:11
نمایندگی:شیراز
برگزاری جلسه کارگروه انرژی با حضور اعضای صاحب نظر رشته تاسیسات برق و اعضای هیات مدیره سازمان
لزوم اصلاح رویه شهرداری شیراز مبنی بر الزام ناظرین جهت تایید فرم سفت کاری
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:524
تاریخ خبر:1401/06/30 تاریخ ثبت:1401/06/31 13:49
نمایندگی:شیراز
لزوم اصلاح رویه شهرداری شیراز مبنی بر الزام ناظرین جهت تایید فرم سفت کاری
سرپرست امور اداری سازمان و واحد فناوری اطلاعات IT منصوب شدند
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:317
تاریخ خبر:1401/06/28 تاریخ ثبت:1401/06/29 15:00
نمایندگی:شیراز
سرپرست امور اداری سازمان و واحد فناوری اطلاعات IT منصوب شدند
سین زمانبندی و جزئیات برگزاریمجمع عمومی عادی دوم سالیانه سازمان نظام مهندسی فارس
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:2341
تاریخ خبر:1401/06/28 تاریخ ثبت:1401/06/30 14:13
نمایندگی:شیراز
سین زمانبندی مجمع عمومی عادی دوم سالیانه سازمان نظام مهندسی فارس
سمینار نکات ویژه در مصالح و ساخت بتن توسط اداره کل نوسازی مدارس
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:161
تاریخ خبر:1401/06/28 تاریخ ثبت:1401/06/29 13:37
نمایندگی:شیراز
سمینار نکات ویژه در مصالح و ساخت بتن توسط اداره کل نوسازی مدارس
دبیر هیات رییسه : ناظران مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری مطمن شوند
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:386
تاریخ خبر:1401/06/23 تاریخ ثبت:1401/06/24 14:48
نمایندگی:شیراز
مهرداد خواجه پور ؛ دبیر هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ناظران با غفلت از حضور مجری ذی صلاح گرفتار تبعات حقوقی و فنی نشوند ! ناظران ساختمان مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری ذی صلاح اطمینان حاصل کنند
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار