• جهت نمایش لیست اخبار حداقل یکی از فیلد های جستجو را تکمیل نموده و سپس بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید
جستجو
متن خبر
عنوان
از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
موضوع
v
درجه اهمیت
v
نمایندگی
v
گروه تخصصی
v
جستجو

صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
برگزاری دوره های توسعه یافتگی توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:16
تاریخ خبر:1400/01/28 تاریخ ثبت:1400/01/29 17:05
نمایندگی:شیراز
برگزاری دوره های توسعه یافتگی توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی
رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:58
تاریخ خبر:1400/01/28 تاریخ ثبت:1400/01/28 09:24
نمایندگی:شیراز
رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
فصل نامه گزارش شماره 106-107 / پاییز و زمستان 1399
فصل نامه گزارش بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:258
تاریخ خبر:1400/01/22 تاریخ ثبت:1400/01/25 10:10
نمایندگی:شیراز
فصل نامه گزارش شماره 106-107 / پاییز و زمستان 1399
برگزاری آیین دید و بازدید نوروزی به صورت مجازی و آنلاین در تاریخ 1400/01/20
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:200
تاریخ خبر:1400/01/22 تاریخ ثبت:1400/01/22 08:43
نمایندگی:شیراز
برگزاری آیین دید و بازدید نوروزی به صورت مجازی و آنلاین در تاریخ 1400/01/20
لزوم رعایت اصول عایق بندی لوله های تاسیساتی -قابل توجه مهندسان محترم تاسیسات
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:242
تاریخ خبر:1400/01/21 تاریخ ثبت:1400/01/22 18:44
نمایندگی:شیراز
لزوم رعایت اصول عایق بندی لوله های تاسیساتی -قابل توجه مهندسان محترم تاسیسات
تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیکی و غیر حضوری سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:304
تاریخ خبر:1400/01/21 تاریخ ثبت:1400/01/21 08:49
نمایندگی:شیراز
تاکید بر استفاده از خدمات الکترونیکی و غیر حضوری نظام مهندسی ساختمان استان فارس از روزتاریخ 1400/01/14
دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه های گسلی
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:307
تاریخ خبر:1400/01/18 تاریخ ثبت:1400/01/18 10:20
نمایندگی:شیراز
دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه های گسلی
تمدید اعتبار پروانه های اشتغال بکار مهندسی،کاردانی و معمار تجربی تا 1400/03/31
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:533
تاریخ خبر:1400/01/17 تاریخ ثبت:1400/01/18 14:18
نمایندگی:شیراز
تمدید اعتبار پروانه های اشتغال بکار مهندسی،کاردانی و معمار تجربی تا 1400/03/31
فراخوان(مسابقه) طراحی ایستگاه های اتوبوس درون شهری سطح شهر شیراز
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:378
تاریخ خبر:1400/01/17 تاریخ ثبت:1400/01/17 08:08
نمایندگی:شیراز
فراخوان(مسابقه) طراحی ایستگاه های اتوبوس درون شهری سطح شهر شیراز
مراسم دید و بازدید نوروزی اعضای هیات مدیره با اعضای سازمان به صورت مجازی
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان:364
تاریخ خبر:1400/01/16 تاریخ ثبت:1400/01/16 11:00
نمایندگی:شیراز
مراسم دید و بازدید نوروزی اعضای هیات مدیره با اعضای سازمان به صورت مجازی و آنلاین در تاریخ 1400/01/20
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار