نمایندگی:شیراز
1397/07/04 12:24:11
عمومی معمولی
تعداد بازدید کنندگان :1910
آگهی فراخوان عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۶/۲۴به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۷/۴ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۷/۵ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل ( ریال)

شرایط فروش

تضمین مزایده(ریال)

توضیحات

۱

زمین تجاری مسکونی

ناحیه ۲۰۰هکتاری

۶۹۰

—–

۵۲۰٫۹۴

تجاری مسکونی

۹,۶۳۷,۳۹۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۵۳۹,۱۲۱,۷۰۰

*

۲

زمین تجاری مسکونی

ناحیه ۲۰۰هکتاری

۶۹۱

—–

۵۲۵

تجاری مسکونی

۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۵۱۷,۷۵۰,۰۰۰

*

۳

زمین مسکونی

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۷۰۹

—–

۲۸۷٫۵

مسکونی – ویلائی

۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۲۸۳,۱۲۵,۰۰۰

*

۴

زمین باغشهری

باغشهر گلبهار-کوجه سرزمین سبز

۷۷۵٫۳

—–

۱۰۰۰

باغ مسکن

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

*

۵

زمین باغشهری

باغشهر گلبهار-کوجه سرزمین سبز

۷۷۵٫۴

—–

۱۰۰۰

باغ مسکن

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

*

۶

زمین باغشهری

تنگ جلاب (شهرک بهاران)

۶۴۱

—–

۱۰۰۰

باغچه

۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰

اجرای راه دسترسی و تاسیسات تا پای زمین بر عهده خریدار بوده و در صورت خرید تمام نقدی شامل ۱۳% تخفیف می شود

۷

زمین آموزشی

ناحیه ۵۵هکتاری

۴۹۰

—–

۶۴۷۱٫۲۵

آموزشی

۱۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۳۸,۲۷۵,۰۰۰

متقاضی می بایستی دارای مجوز از ناحیه ۲ آموزش و پرورش بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۵% تخفیف می باشد .

۸

زمین آموزشی

ناحیه ۵۵هکتاری

۴۹۱

—–

۲۹۹۲٫۰۲

آموزشی

۶,۱۳۳,۶۴۱,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۴۳۱,۶۸۲,۰۵۰

متقاضی می بایستی دارای مجوز از ناحیه ۲ آموزش و پرورش بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۲% تخفیف می باشد .

۹

زمین جهت احداث نیروگاه تولید برق

شمال فاز ۴ باغشهر (دادگستری)

—–

—–

۱۰۰۰۰

تاسیسات شهری

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

واگذاری فقط به دارندگان مجوز احداث نیروگاه برق انجام گرفته و در صورت خرید نقدی شامل ۹% تخفیف می باشد .

۱۰

زمین جهت احداث نیروگاه تولید برق CHP

غرب مجتمع مسکن مهر نگین

___

—–

۳۰۰۰

تاسیسات شهری

۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰

واگذاری فقط به دارندگان مجوز احداث نیروگاه برق به روش CHP انجام گرفته و در صورت خرید نقدی شامل ۹% تخفیف می باشد .

۱۱

واحد تجاری در مجتمع جمالی راد

ناحیه ۴۵ هکتاری

۹

همکف

۴۸/۲۵

تجاری

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

سند عرصه وقفی بوده و از مساحت کل ، ۱۲/۵ متر مربع  (باهمان نرخ پایه ) پارکینگ می باشد و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می گردد .

۱۲

مجتمع خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۶

همکف

۴۸/۷۰

تجاری

۲,۰۳۵,۶۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۰۳,۵۶۶,۰۰۰

سند عرصه مجتمع خدمات خودرو  وقفی بوده در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۳

مجتمع خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۱۷

همکف

۴۲/۶۴

تجاری

۱,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰

سند عرصه مجتمع خدمات خودرو  وقفی بوده در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۴

مجتمع خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۲

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

سند عرصه مجتمع خدمات خودرو  وقفی بوده در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۵

مجتمع خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۳

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

سند عرصه مجتمع خدمات خودرو  وقفی بوده در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۶

مجتمع خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۰

همکف

۲۵/۴۸

تجاری

۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰

سند عرصه مجتمع خدمات خودرو  وقفی بوده در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۷

مجتمع خدمات خودرویی ۱۱۰ (غدیر)

ناحیه ۱۰۰ هکتاری

۳۱

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

سند عرصه مجتمع خدمات خودرو  وقفی بوده در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۸

واحد آپارتمانی(مجتمع باران)

شمالغرب – ابتدای بلوار ارم

۸

دوم

۱۰۷٫۴۸

آپارتمانی

۲,۲۲۶,۳۰۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۲۲,۶۳۰,۴۰۰

سند عرصه وقفی بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۳% تخفیف می باشد .

۱۹

واحد آپارتمانی(مجتمع باران)

شمالغرب – ابتدای بلوار ارم

۱۲

دوم

۱۰۸٫۸۵

آپارتمانی

۲,۲۵۴,۶۵۱,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۲۵,۴۶۵,۱۰۰

سند عرصه وقفی بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۳% تخفیف می باشد .

۲۰

واحد آپارتمانی(مجتمع رسالت)

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

C16

دوم

۵۱٫۵۷

آپارتمانی

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۶۷,۰۰۰,۰۰۰

سند عرصه وقفی بوده و  فاقد پارکینگ و انباری می باشد و هزینه اخذ و نصب کنتورهای آب و برق و گاز برعهده شرکت عمران است

۲۱

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مسکن مهر سحر-ارگ

غرب ۵۰ هکتاری

۷

همکف

۳۹/۸۳

تجاری خدماتی

۱,۰۵۳,۷۰۳,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۰۵,۳۷۰,۳۵۰

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۲

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مسکن مهر سحر-ارگ

غرب ۵۰ هکتاری

۹

همکف

۵۳/۴۲

تجاری خدماتی

۱,۳۵۱,۵۲۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۳۵,۱۵۲,۶۰۰

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۳

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۳

همکف

۲۴/۲۵

تجاری خدماتی

۸۳۶,۶۲۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۳,۶۶۲,۵۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۴

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۴

همکف

۵۲/۰۸

تجاری خدماتی

۱,۳۷۷,۵۱۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۳۷,۷۵۱,۶۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۵

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر  ارم آرین

ناحیه ۸۰ هکتاری

۵

همکف

۱۴۸٫۴۸

نانوائی

۲,۵۶۱,۲۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۲۵۳,۰۶۴,۰۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۶

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۱

همکف

۱۹/۹۷

تجاری خدماتی

۸۰۳,۷۹۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۰,۳۷۹,۲۵۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۷

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۲

همکف

۱۷/۷۳

تجاری خدماتی

۶۷۲,۸۵۳,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۷,۲۸۵,۳۵۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۸

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۳

همکف

۲۴/۴۳

تجاری خدماتی

۸۴۲,۸۳۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۴,۲۸۳,۵۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۲۹

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۵

همکف

۱۸/۶۹

تجاری خدماتی

۶۴۴,۸۰۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۴,۴۸۰,۵۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۳۰

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۶

همکف

۲۳/۹۰

تجاری خدماتی

۸۲۴,۵۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۸۲,۴۵۵,۰۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۳۱

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۷

همکف

۱۷/۹۸

تجاری خدماتی

۶۸۲,۳۴۱,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۶۸,۲۳۴,۱۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۳۲

واحد تجاری بازارچه مجتمع مسکن مهر رضوان

ناحیه ۱۲۸ هکتاری

۹

همکف

۳۴٫۷۸

تجاری خدماتی

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سند عرصه در مالکیت موقوفه بوده و در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۳۳

واحد تجاری بازارچه  مجتمع مسکن مهر مهرگان

ناحیه ۲۰۰ هکتاری

۲

همکف

۳۷/۹۷

تجاری خدماتی

۱,۰۹۱,۶۳۷,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

ریال ۱۰۹,۱۶۳,۷۵۰

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

۳۴

انباری مجتمع تجاری مروارید

ناحیه ۱۸۰ هکتاری

S17

زیرزمین

۲۰

انباری

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

ریال ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سند عرصه مجتمع تجاری مروارید وقفی می باشد

           
          

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا


ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر