نمایندگی:شیراز
1400/01/16 09:02:20
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :257
آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه ساختمان دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان نی ریز

آگهی تجديد مناقصۀ عمومی پروژۀ ساختمان دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در شهرستان نی ریز

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در نظر دارد پروژۀ ساختمان دفتر نمایندگی در شهرستان نیریز شامل کارهای ابنیه و تأسیسات و تجهیزات و محوطه سازی مربوط با برآورد تقریبی حدود 41،600،000،000 ریال (براساس فهرست بهاي سال 1399) به مساحت تقریبی 610 متر مربع در مدت دوازده ماه را ازطریق مناقصۀ عمومی و براساس توانمندي توسط پیمانکار به انجام رساند.

از پیمانکاران توانمند و واجد صلاحیت و فعال با حداقل پایه 5 رشتۀ ابنیه و ساختمان یا شرکت پيمانکاري حقوقی مجری پایه 1 دعوت میشود از روز دوشنبه به تاریخ 16فروردین1400 تا ساعت 11 روز پنجشنبه به تاریخ 26فروردین1400 به منظور خرید و دریافت اسناد مناقصه، به امور اداري سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به نشانی شیراز، بلوار ستارخان، انتهای خیابان نمازی، ساختمان شمارۀ 1 (با شماره تماس ثابت 36487963-071) مراجعه نمایند.

مراجعه و دریافت اسناد شرکت در مناقصه، حقی برای شرکت کننده و تعهدی برای سازمان ایجاد نخواهد کرد و سازمان در پذیرش یا رد یک یا تمام پیشنهادها دارای اختیار تام است (دیگر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه درج شده است).

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر