نمایندگی:شیراز
1397/02/24 12:00:25
گروه تخصصی مکانیک معمولی
تعداد بازدید کنندگان :363
خلاصه گزارش عملکرد گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در سال ۹۶

بسمه تعالی

خلاصه گزارش عملکرد گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی  در سال ۹۶

 

       هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک در سال ۹۶ همگام با هیئت مدیره محترم پیگیر مسائل و موارد فنی و تخصصی و خدمات مهندسی و آموزش و مشاوره و ... مرتبط با  فعالیت های گروه تخصصی مکانیک  بوده ودر این راستا با پیگیری ها و تشکیل جلسات و حضور در کمیته های مختلف سعی در پیشبرد این اهداف داشته است  که به شرح ذیل تقدیم میگردد :  

       ۱- جلسات برگزار شده : این گروه درسال گذشته هرهفته جلسه خود را بمدت حداقل دوساعت درساختمان شماره دو سازمان با حضور اکثریت اعضا تشکیل داده است . از طرفی گروه جهت پیگیری و هماهنگی جلسات مشترک با سایر امورسازمان  از جمله ، ریاست و هیات مدیره محترم سازمان ، مدیریت محترم دفتر گاز،  وجلسات پیگیری دفتر آبفا با مشارکت  نمایندگان سازمان آب و فاضلاب و پیگیری مبحث ۲۲ و آتش نشانی تشکیل داده ، بطوریکه جمع جلسات تشکیل شده در سال ۹۶ تعداد  ۴۵ جلسه گروه تخصصی  ( جمعا ۵۰۰ نفر ساعت ) و تعداد ۳۰ جلسه جهت سایر امورشامل جلسات آبفا و مبحث ۲۲ و اتش نشانی و غیره ( جمعا ۴۳۵ نفر ساعت) بوده است .

     ۲-  پیگیری تشکیل دفتر آبفا :

          به منظور تحقق تفاهم نامه امضا شده توسط وزارت نیرو و وزارت مسکن و شهر سازی و ریاست سازمان نظام مهندسی کشور مصوب سال ۸۶ و همچنین وعده هایی که در زمان انتخابات گروه تخصصی عنوان شده بود  گروه تخصصی مکانیک بر آن شد که موضوع تشکیل دفتر آبفا را بطور جدی پیگیری نماید :

        ۱-۲–  جلسه با ریاست محترم سازمان:  

           ابتدا در خواست جلسه ایی با ریاست محترم سازمان شد. در آن جلسه موضوع تشکیل دفتر آبفا مطرح گردید و ایشان نیز از این طرح استقبال نموده و اعلام کردند که گروه تخصصی موضوع را  پیگیری نمایند و اعضا هیئت مدیره و ریاست سازمان و نمایندگان گروه مکانیک درهیئت مدیره اقای مهندس ارجمند وآقای دکتر خاک ره نیز از این کار پشتیبانی  نمودند.

       ۲-۲– جمع اوری اطلاعات از سایر استانها:

           پس از بحث و مذاکره با ریاست محترم سازمان و اطمینان از پشتیبانی ایشان قرار شد که به سایر استانهایی که دفتر آبفا تشکیل شده مراجعه و از تجربیات آنها استفاده شود. بنابراین تقسیم کار انجام شد و آقای مهندس ایمانی به استان بوشهر و آقایان مهندس قانع و دکتر خاکره به استان تهران و البرز و مرکزی مراجعه نمودند. براساس گزارشات ارائه شده از این بازدیدها ، دراین استانها دفتر آبفا تشکیل شده واز طریق  مهندسین مکانیک عضو سازمان نیزکارها در حال انجام است.

       دراستان بوشهر روش کار به این صورت بوده که بر اساس تفاهم نامه کشوری ابتدا تفاهم نامه استانی تهیه و به تایید مدیر کل مسکن و شهر سازی  و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب و ریاست سازمان نظام مهندسی بوشهر رسیده و سپس اقدامات اجرایی انجام شده است. از طرف دیگر با بررسی سایر مدارک دفتر آبفا در استان بوشهر معلوم شد که چارت سازمانی و گردش کار به طریقی انجام شده که این دفتردر کنار دفتر بازرسی گاز  مشغول به کار باشد. در ادامه  مدارک مربوط به تفاهم نامه استانی و چارت سازمانی و تعرفه و سایر موارد استان بوشهر گرد آوری شد و با مطالعه آنها تجربیات مفیدی در اختیار اعضا قرار گرفت.  پس از بازدید از دفاتر استانهای تهران و البرز و مطالعه گزارشها اطلاعات مفیدی راجع به چگونگی تنظیم تفاهم نامه استانی و چارت سازمانی و تعرفه و ارتباط دفتر آبفا و دفتر بازرسی گاز در این استانها نیز به دست آمد .  همچنین  با پیگیری اعضا و مذاکره مفصل  اطلاعاتی از سایر استانهایی که در انها تشکیل دفتر آبفا در جریان بود مانند استانهای زنجان و خراسان رضوی و اصفهان کسب گردید . بر اساس این اطلاعات جمع آوری شده  و  پس از بحث و بررسی مفصل در گروه تخصصی  محتوای  سر فصلهای ذیل تهیه و تدوین شد :

             - تهیه و تدوین و تفاهم نامه استانی .

             - سیستم گردش کارواگذاری انشعاب آب

             - گردش کار نظارت بر لوله کشی داخلی

             - تهیه فرمهای مورد نیاز.

             - تهیه چک لیستهای کنترل و نظارت.

             - تهیه روش انتخاب مهندس ناظر.

             - تهیه روش تعیین صلاحیت مجری.

             - تهیه دوره آموزش مهندسان و مجریان.

             - تعیین محتوی دروس بهینه سازی مصرف آب

             -  آنالیز قیمت ها وبرآورد هزینه و دستمزد .

             - طرح و تصویب بودجه دفتر آبفا .

         در نهایت تفاهم نامه استانی با هماهنگی کارشناسان سازمان آب و فاضلاب شیراز ، اعضا گروه تخصصی و نمایندگان هیئت مدیره سازمان تهیه شد .  با توجه به اینکه اقای مهندس نجیبی بعنوان مسئول اجرایی دفاتر از طرف هیئت رئیسه محترم  سازمان منصوب گردیدند و با همکاری ایشان و گروه تخصصی این تفاهم نامه به تایید وتصویب ریاست محترم سازمان و مدیر کل محترم شرکت آب و فاضلاب استان رسید و امیدواریم که در آینده نزدیک به تایید مدیر کل محترم راه و شهرسازی نیز برسد و اجرایی گردد.

         ۳-  پیگیری اجرایی نمودن مبحث ۲۲ :

        به منظوراجرای مفاد مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان  کارگروه مبحث ۲۲ توسط گروه تخصصی مکانیک تشکیل گردید و پیش نویس نظامات اداری ومقدمات پیش نویس شیوه نامه اجرایی این مبحث در امور تاسیسات مکانیک تهیه شد.  پس از بحث و بررسی و با توجه به گستردگی موضوع ، مقرر شد مبحث ۲۲ فعلا بطور خاص در حوزه گازخانگی و تجاری و همچنین درمورد آتش نشانی اجرایی گردد، لذا در این رابطه جلسات مشترک با مدیریت دفتر گاز تشکیل و پیگیری لازم انجام شد.

         با همکاری  صمیمانه مدیریت دفتر گازموضوع بطور جدی در حال پیگیری میباشد و جلساتی با حضور نمایندگان قوه قضاییه ، شهرداری ، شرکت گاز استان ، آموزش و پرورش ، نمایندگان  دفتر بازرسی گاز ، گروه تخصصی و سایر ارگانهای ذیربط تشکیل شده و کارگروهی در دفتر بازرسی گازدر حال پیگیری موضوع است و نتایج حاصل از این جلسات منجر به این شده که در فاز اول ، ساختمانهای اداری دولتی و آموزشی بصورت آزمایشی مورد بازرسی دوره ایی قرار گیرند.  

    ۴- پیگیری در خصوص تشکیل دفتر آتش نشانی :

      با شروع  کاراین دوره گروه تخصصی کارگروه با موضوع دفتر آتش نشانی تشکیل و جلسات آن بطور منظم برگزار گردید. در این کارگروه مذاکرات مفصل راجع به چگونگی تشکیل دفتر انجام و در ادامه با منصوب شدن  مسئول اجرایی تشکیل دفاتراز طرف هیئت رئیسه محترم  سازمان ، ایشان با همکاری این گروه نسبت به پیگیری موضوع اهتمام نمودند و در این راستا خانم مهندس روشندل بعنوان مسئول پیگیری و آقای مهندس بهرامی بعنوان نماینده گروه تخصصی مکانیک تعیین گردیدند ، اقدامات انجام شده منجر به تهیه و تدوین  تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمانهای نظام مهندسی وآتش نشانی شهرداری شیراز گردید که در نهایت به تایید طرفین رسید و پیگیری در خصوص تشکیل دوره های آموزشی جهت کارشناسان و مجریان ذیصلاح در حال انجام میباشد.

     5- پیگیری عملیاتی شدن طراحی و نظارت تاسیسات ساختمانهای گروه الف .

     6- پیگیری لزوم  اجرای  تاسیسات ساختمان زیر نظر مهندسین مجری تاسیسات و انجام مصاحبه فنی با تعدادی از مهندسین مکانیک داوطلب در زمینه اجرا .

     ۷- بررسی پیش نویس های مقررات ملی ارائه شده توسط شورای مرکزی از جمله مباحث ۱۴، ۱۶  و ایمنی و آتش نشانی وسایرمباحث .

     ۸- حضورنمایندگان گروه تخصصی در سایرامورسازمان : در سال ۹۶ نمایندگان گروه تخصصی در سایر بخش ها بطور فعال حضور داشته اند  از جمله :  حضور در شورای نشریه سازمان ، آموزش ، دفتر گاز ، کنترل و ارزیابی پروژه ها ، کمیته مصاحبه جهت انتخاب کنترل کننده  نقشه های تاسیسات و ناظرین عالی

     9-  پاسخ به نامه ها و استعلام های رسیده به گروه تخصصی و درخواست های تولیدکنندگان مصالح تاسیساتی .

     10- پیگیری در خصوص تشکیل سمینارها و دوره های تخصصی و کاربردی از جمله سمینار تاسیسات فاضلاب و هواکش ها , تاسیسات سیستم پمپاژو انتقال آب در ساختمانها , تشکیل سمینار اسپرینکلرها ( افشانک ها ) و دوره تخصصی و کاربردی  صحه گزاری و کارآئی موتورخانه ها جهت بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور.

اعضای گروه تخصصی مکانیک : آقایان مهندسان

  1. مسعود بهرامی 2- رحیم روشن شاد 3- کاووس زارع 4- هومان فرامرزی 5- بهرام فیزابی 6- جواد قانع 7- عبدالرحمن نوروزی

 

 

                                                                          

ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه اصلی > آرشیو اخبار > مشاهده خبر