نمایندگی:شیراز
1399/11/30 12:55:43
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :16795
بیمه تکمیلی درمان سال 1399-1400

اعضای گرامی سازمان، به آگاهی میرساند

 

20 اسفند 1399

آخرین مهلت

نام نویسی بیمۀ تکمیل درمان در سال جاری و پرداخت حقبیمۀ مربوط است.

 

جزئیات و شیوۀ نام نویسی ازطریق لینک http://b2n.ir/q78950 قابل مشاهده بوده و نامنویسی غیرحضوری

از طریق لینک bimeh.fceo.ir امکانپذیر است.نشانی سامانه بیمه تکمیلی

bimeh.fceo.ir


ثبت نظرات
سایر فایل های پیوست
vآخرین صفحهLastصفحه بعدNext[1]صفحه: 1 از 1 (تعداد کل:5)Prevصفحه قبلFirstاولین صفحه
جدول تعهدات
حق بیمه
فرم درخواست بیمه
مدارک لازم جهت نام نویسی بیمه تکمیلی
مدارک لازم جهت نام نویسی بیمه تکمیلی
vآخرین صفحهLastصفحه بعدNext[1]صفحه: 1 از 1 (تعداد کل:5)Prevصفحه قبلFirstاولین صفحه


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر