نمایندگی:شیراز
1399/09/10 09:16:54
روابط عمومی بسیار مهم
تعداد بازدید کنندگان :449
مصاحبه رییس سازمان نظام مهندسی فارس با روزنامه نیم نگاه 99/09/08

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در گفتگو بانیم نگاه:

"ایمنی و سلامت مردم در ساخت و سازها با بکارگیری مجریان ذیصلاح تأمین می شود"

|زینب برزگر- نیم نگاه  1399/09/08

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس گفت: ایمنی و سلامت مردم در ساخت و سازها با بکارگیری مجریان ذیصلاح تأمین می شود.ســید مرتضی سیف زاده در گفت و گو با خبرنگار نیم نگاه عنوان کرد: براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گانه مقررات ملی ســاختمان بایســتی اجرایی 22مباحــث شــوند و در خصوص مجریان بسیار واضح است که ساختمان برای ســاخت نیازمند به حضور یک ســازنده ذیصلاح است و باتوجه به اینکه اســتان فارس روی کمربند زلزله قرار دارد، اگر ایمنی ســاختمان ها مد نظر ما باشد و شاهد آن نباشیم که به ســاختمان ها خسارتی وارد شود و بهداشت و سلامت مردم را گانه مقررات ملی22بخواهیم، باید علاقه مند به اجرای مباحث ساختمان باشیم. این مقام مســئول افزود: در کل کشور طبق مقررات ملی ساختمان ارجاع نظارت و معرفی ناظرین توسط سازمان های نظام مهندســی انجام می شــود و در فارس نیز در کل استان به استثنای شهر شــیراز به همین ترتیب این کار صورت می گیرد ولی در شــهر شــیراز ارجام می شود.وی افزود: باتوجه به اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی در این زمینه و وجود زیرساخت های لازم ، علاقمندیم این امر در روند قانونی خود مجددا به سازمان عودت شود .

 رییس سازمان نظام مهندســی ساختمان فارس به تعرفه خدمات نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: یکی از درخواست های مهم جامعه مهندسی، واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی براساس نرخ تورم است، این در حالی اســت که فاصله زیادی تا واقعی شدن نرخ خدمات مهندسی ها باید منطقی، قابل قبول و جوابگوی تعهدی وجود دارد. تعرفهکنند، باشد. که مهندسین در فرآیند کار خود ارائه خدمات میوی با اشاره به اینکه یکی از تأکیداتی که باید در مقررات ملی ساختمان براســاس قانون به آن توجه ویژه شود موضوع ایمن سازی است، گفت: ایمن سازی در بخش تاریخی و بافت فرسوده یکی از مسائل جدی است که در سال گذشته با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری تفاهم نامه ای منعقد شد که سازمان نظام مهندسی هماهنگی و مشارکت لازم در خصوص مسائل مرتبط با نوسازی، بازسازی و مقاوم سازی ساختمان های ثبت شده را داشته باشد و باتوجه به برگزاری جلسات کارشناسی شده، در حال حاضر این تفاهم نامه در مسیر روند اجرایی شدن در حال پیگیری است و از ماه آینده اجرایی می شود.

نقشه های ساختمانی در سازمان نظام مهندسی فارس به صورت الکترونیکی بارگذاری می شوند.

سیف زاده در ادامه به تشریح خدمات الکترونیکی سازمان در ایام شــیوع بیماری کرونا پرداخت و بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس اولین سازمانی بود که طبق پروتکل های بهداشــتی ابلاغی از سوی شورای مرکزی و ستاد استانی کرونا نسبت به رعایت موارد بهداشتی و پروتکل های مربوطه اقدامات لازم را انجام داده است. وی اظهــار داشــت: پیش از شــیوع بیمــاری کرونا روند الکترونیکی شدن آغاز شــده بود که با توجه به شروع پاندمی سرعت آن افزایش پیدا کرد و در حال حاضرکلیه خدمات مربوط بــه پرداخت های نظارت و طراحی از طریق اینترنت انجام می شود و مراجعه مســتقیم و حضوری مالک و ناظرین ضرورتی ندارد و کلیه عملیات به صورت الکترونیکی ارائه می شود . پس از اینکه شــهرداری طراحی یک نقشه را تایید نمود، سازمان نظام مهندسی نسبت به تعیین ناظران و ارسال پیامک به مالک برای پرداخت وجه نظارت اقدام می کند و به صورت اتوماتیک از ســوی درگاه های بانکی این عمل انجام می شــود و نیازی به مراجعه حضوری در خصوص پرداخت وجه نمی باشد موارد صورت گرفته به شــهرداری انتقال داده شــده و شهرداری در خصوص صدور پروانه ساختمان اقدام می کند. این مقام مسئول ادامه داد: فارس، استان پهناوری است و به همین دلیل سازمان دارای دفتــر نمایندگــی در کل 26استان است که بتواند خدمات را به سهولت به اقصی نقاط استان ارائه دهد و باتوجه به مشکلی که طی ســال های گذشته در خصوص ارائه نقشه ها به صورت حضوری وجود داشت، از سال تا هیچ یک جاری مقرر شــد از نقشــه ها به صورت دستی تحویل داده نشود بلکه از طریق اینترنت این نقشه ها بارگذاری شود و برای سازمان ارسال و از طریق درگاه اینترنتی بازبین مربوطه انتخاب و نقشه ها ارجاع شود تا بررسی لازم صورت گیرد و به طراح منتقل شود.وی اظهار داشــت: این اقدام در کل کشور کاری بی نظیر و بزرگ اســت که تنها در استان فارس عملیاتی شده و نیازی به ارائه حضوری نقشه ها به سازمان نمی باشد. سیف زاده گفت: خدماتی که خارج از سازمان به مالکین داده می شود از یک سو در ارتباط با شهرداری و راه و شهرسازی است و از سوی دیگر با ناظر ، طراح و مجری می باشد که این ارتباطات همگی از طریق اینترنت و سامانه پیامکی انجام می شود.

کلیه دوره های آموزشی و آزمون ها نیز به صورت آنلاین برگزار می شوند.

 این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی موضوع آموزش بوده که سازمان نظام مهندسی فارس از بدو تأســیس توجه ویژه ای به آن داشته است، اظهار هزار عضو دارد 32داشت: سازمان نظام مهندسی فارس بیش از که در ســطح استان پراکنده اند و براســاس اعلام وزارت راه و شهرسازی در خصوص برگزاری کلاس های آنلاین، هدایت کلیه مجریان آموزشی در خصوص برگزاری همه کلاس ها و آزمون های آنلاین در دستور کار قرار گرفت و این در حالیست که پس از پایــان دوره های آموزشــی، گواهینامه ها نیز به صورت غیر حضوری صادر می شود.سیف زاده در خصوص موضوع صدور، تمدید و ارتقای پروانه های مهندسان خاطر نشان کرد: که این سال مهلت اعتبار دارند که باتوجه به این بازه 3پروانه ها حداکثر زمانی بروزرسانی می شوند . دوره های آموزشی که با موفقیت به اتمام می رسند در پرونده افراد درج می شوند و نیاز به حضور ندارند و افراد از طریق اینترنت می توانند تقاضای خود را برای صــدور و تمدید پروانه اعلام کنند. او همچنین در پایان گفت: در خصوص ارتباط با شــهرداری و راه و شهرسازی ، سازمان به احتیاجی به حضور مالکان صورت الکترونیکی اقدام کرده است وو مهندسین نیست ، همچنین عضویت و پرداخت حق عضویت نقطه استان این 26همگی به صورت الکترونیکی است که در کار انجام می شود.

 
ثبت نظرات


مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > آرشیو اخبار > مشاهده خبر