نحوه عضویت در سازمان نظام مهندسی استان فارس

چه اشخاصی می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس درآیند؟

 

اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه استان فارس در زمینه ساختمان فعالیت دارند می توانند به عضویت این سازمان درآیند.

 

الف- اشخاص حقیقی باید در یکی از رشته های اصلی مهندسی که شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک و یا در یکی از رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشند.

تبصره 1- مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.

 

تبصره 2- هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.

 

تبصره 3- رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی, محاسبه, اجرا, نگهداری, کنترل, آموزش, تحقیق, و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم, اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

ب- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان بلا مانع است.

 

   

روند ثبت عضویت اشخاص حقیقی در سازمان نظام مهندسی چگونه است؟

 

در ابتدا اطلاعات مربوط به خود را در صفحاتی که از طریق لینک عضویت حقیقی الکترونیکی در سازمان  در دسترس است تکمیل کرده و سپس در تاریخ معین اصل مدارک مورد لزوم عضویت حقیقی و فیش بانکی را به سازمان آورده تا مسئول عضویت با کنترل آنها کارت عضویت شما در سازمان نظام مهندسی را به شما تحویل دهد.

در روش اینترنتی مهلتی برای مراجعه به سازمان و ارائه اصل مدارک و گرفتن کارت عضویت تعیین می شود. اگر در مهلت زمان تعیین شده به سازمان مراجعه نکنید باید تمامی مراحل عضویت اینترنتی را از نو انجام دهید.

 

روند ثبت عضویت اشخاص حقوقی در سازمان نظام مهندسی چگونه است؟

 

به دو صورت اینترنتی و حضور در سازمان می توان عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس شد.

 

روش اینترنتی:

روش اینترنتی سریع ترین روش برای ثبت عضویت در سازمان می باشد. در ابتدا نماینده شرکت اطلاعات مربوط به شرکت خود را در صفحاتی که از طریق لینک  عضویت حقوقی الکترونیکی در سازمان  در دسترس است تکمیل کرده و سپس در تاریخ معین شخصا اصل مدارک مورد لزوم عضویت حقوقی و فیش های بانکی را به سازمان آورده تا مسئول عضویت با کنترل آنها کارت عضویت شرکت در سازمان نظام مهندسی را به شخص نماینده تحویل دهد.

در روش اینترنتی مهلتی برای مراجعه به سازمان و ارائه اصل مدارک و گرفتن کارت عضویت تعیین می شود. اگر در مهلت زمان تعیین شده به سازمان مراجعه نکنید باید تمامی مراحل عضویت اینترنتی را از نو انجام دهید.

 

حضور در سازمان و در خواست عضویت:

برای انجام ثبت عضویت با این روش در ابتدا باید فرمهای عضویت حقوقی را از طریق لینک فرمهای عضویت حقوقی در وب سایت سازمان دریافت کرد. بعد از چاپ و تکمیل فرمها آنها را همراه با اصل مدارک مورد لزوم عضویت حقوقی به سازمان تحویل داد. مسئول دفتر تاریخی را برای پاسخ گویی و مراجعه بعدی نماینده شرکت تعیین می کند. شخص با مراجعه در تاریخ مقرر می تواند پاسخ مسئول دفتر را دریافت کند. چون پاسخ مسئول دفتر ممکن است دال بر وجود نواقصی در اطلاعات و یا مشکلات دیگر باشد که انجام عضویت را با مشکل مواجه می کند برگزیدن این روش ممکن است با مراجعات پیاپی به سازمان همراه باشد!

 

عضویت حقیقی
عضویت حقوقی (شرکت)

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > عضویت در سازمان