• چهارچوب شئون حرفه ای
 • مشخصات شرکت
 • شعبه ها
 • اعضای شرکت
 • سوابق کاری
 • آگهی های رسمی
 • خلاصه اطلاعات
 • ثبت نهایی
عضویت حقوقی
چهارچوب شئون حرفه ای مهندسی
 1. در رابطه با حرفه ی مهندسان
  • آشنایی با دستاوردهای علمی، فنی و حرفه ای روز
  • رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی
  • رعایت ضوابط و مقررات طرح های جامع و هادی
  • انتقال دانش فنی و تجربیات حرفه ای به همکاران و مشارکت در فعالیت های اجتماعی حرفه ای
  • استفاده از تجربیات و دستاوردهای دیگران با ذکر ماخذ
  • رعایت مصالح همکاران و رقابت سالم حرفه ای
  • رعایت بی طرفی کامل درصورت ارجاع حکمیت یا کارشناسی حرفه ای
  • عدم اشتغال در حرفه های مهندسی خارج از صلاحیت تعیین شده بر اساس پروانه ی اشتغال

 2. در رابطه با کارفرما
  • حفظ اسرار کارفرما در رابطه با خدمات مهندسی مورد درخواست
  • اجرای تعهدات قراردادی
  • راهنمایی کارفرما در مواردی که منافع او با اجتماع و حرفه در تضاد است.

 3. در رابطه با جامعه
  • رعایت مصالح جامعه بر اساس قوانین دولت ایران
  • رعایت حفظ محیط زیست
عضویت
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آنلاین (بارگذاری برروی سایت) :
 1. تصویر آرم شرکت
 2. تصویر مهر شرکت
 3. تصویر اعضا (در صورتیکه عضو سازمان نباشند)

مراحل ثبت نام :
 1. ثبت مشخصات شرکت
 2. ثبت شعبه های شرکت (در صورت وجود)
 3. ثبت اعضای شرکت (اعضای شرکت حداقل باید 3 نفر باشند که شامل یک نفر به عنوان مدیر عامل و 2 نفر عضو هیئت مدیره)
 4. ثبت سوابق کاری شرکت (در صورت وجود)
 5. ثبت آگهی های درج شده در روزنامه رسمی مرتبط با شرکت

پس از پایان عملیات عضویت به صورت آنلاین، فقط 10 روز مهلت خواهید داشت تا مدارک زیر را به سازمان تحویل دهید :
 1. با ورود به سايت سازمان www.fceo.ir ، قسمت قوانين و بخشنامه ها ، آرشيو فرمها ، فرم عضويت حقوقي به شماره كد 00/008 را از سايت پرينت گرفته و با دردست داشتن مدارك به واحد عضويت سازمان مراجعه كنند.

Captcha image
Show another codeکد جدید
تایید و ادامه

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > عضویت در سازمان > عضویت حقوقی(شرکت) > چهارچوب شئون حرفه ای