• چهارچوب شئون حرفه ای
 • مشخصات شرکت
 • شعبه ها
 • اعضای شرکت
 • سوابق کاری
 • آگهی های رسمی
 • خلاصه اطلاعات
 • ثبت نهایی
عضویت حقوقی
چهارچوب شئون حرفه ای مهندسی
 1. در رابطه با حرفه ی مهندسان
  • آشنایی با دستاوردهای علمی، فنی و حرفه ای روز
  • رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی
  • رعایت ضوابط و مقررات طرح های جامع و هادی
  • انتقال دانش فنی و تجربیات حرفه ای به همکاران و مشارکت در فعالیت های اجتماعی حرفه ای
  • استفاده از تجربیات و دستاوردهای دیگران با ذکر ماخذ
  • رعایت مصالح همکاران و رقابت سالم حرفه ای
  • رعایت بی طرفی کامل درصورت ارجاع حکمیت یا کارشناسی حرفه ای
  • عدم اشتغال در حرفه های مهندسی خارج از صلاحیت تعیین شده بر اساس پروانه ی اشتغال

 2. در رابطه با کارفرما
  • حفظ اسرار کارفرما در رابطه با خدمات مهندسی مورد درخواست
  • اجرای تعهدات قراردادی
  • راهنمایی کارفرما در مواردی که منافع او با اجتماع و حرفه در تضاد است.

 3. در رابطه با جامعه
  • رعایت مصالح جامعه بر اساس قوانین دولت ایران
  • رعایت حفظ محیط زیست
عضویت
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آنلاین (بارگذاری برروی سایت) :
 1. تصویر آرم شرکت
 2. تصویر مهر شرکت
 3. تصویر اعضا (در صورتیکه عضو سازمان نباشند)

مراحل ثبت نام :
 1. ثبت مشخصات شرکت
 2. ثبت شعبه های شرکت (در صورت وجود)
 3. ثبت اعضای شرکت (اعضای شرکت حداقل باید 3 نفر باشند که شامل یک نفر به عنوان مدیر عامل و 2 نفر عضو هیئت مدیره)
 4. ثبت سوابق کاری شرکت (در صورت وجود)
 5. ثبت آگهی های درج شده در روزنامه رسمی مرتبط با شرکت

پس از پایان عملیات عضویت به صورت آنلاین، فقط 10 روز مهلت خواهید داشت تا مدارک زیر را به سازمان تحویل دهید :
 1. تصویر اساسنامه شرکت
 2. تصویر اظهار نامه شرکت
 3. تصویر روزنامه رسمی شرکت حاوی آگهی تاسیس
 4. تصویر روزنامه های رسمی شرکت حاوی تغییرات مهم
 5. تصویر آخرین روزنامه رسمی شرکت
 6. تصویر آخرین صورت جلسه مربوط به انتخاب مدیران و دارندگان حق امضا
 7. فیش بانکی مربوط به پرداخت ورودیه به مبلغ 3000000 ریال به حساب بانک تجارت شعبه نظام مهندسی
 8. فیش بانکی مربوط به پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 2000000 ریال به حساب بانک تجارت شعبه نظام مهندسی
 9. دو قطعه عکس مدیر عامل شرکت
 10. يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه مديران
 11. تصویر کارت ملی مدیران
 12. پروانه های اشتغال مدیر عامل, اعضای هیئت مدیره و شاغلین تمام وقت (مهندسین, کاردانها و معماران تجربی)
 13. تسویه حساب به روز اعضاهیأت مدیره که عضو نظام مهندسی می باشند
 14. تایپ درخواست خود با متن و فرمت زیر بر روی سربرگ شرکت:
  رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس
  احتراماً ، اينجانب ..................................... با ارسال مدارك پيوست و علم و اطلاع از مفاد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و آيين نامه اجرايي آن ، تقاضاي عضويت حقوقي در آن سازمان را دارم . مستدعي است پس از رسيدگي نام اين شركت را در رديف اعضاء حقوقي نظام ثبت نام نمايند.
                                                                                                                                                                              امضاء مجاز شركت

Captcha image
Show another codeکد جدید
تایید و ادامه

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > عضویت در سازمان > عضویت حقوقی(شرکت) > چهارچوب شئون حرفه ای