صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
سمینار مجازی "بررسی میدانی عملکرد الکترودزمین تعدادی از ساختمانها در استان فارس، آسیب شناسی الکترودزمین و ارائه پیشنهاد"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/08/11 تاریخ پایان : 1399/08/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
سمینار مجازی "از ایمنی ساخت تا ساختمان ایمن (واکاوی ایرادات ایمنی در ساختمان با ارائه راهکارهای عملیاتی)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/08/07 تاریخ پایان : 1399/08/07
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی