صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/06/06 تاریخ پایان : 1398/06/07
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن خیام ساختمان شماره 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
کاربرد استفاده از نرم افزار SketchUp با رویکرد تهیه طرح انطباق شهری ساختمان
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/06/04 تاریخ پایان : 1398/06/04
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : کلاس کامپیوتر ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی