صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره مجازی آموزشی "ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/04/31 تاریخ پایان : 1400/05/10
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "مدیریت ساده پروژه‌های کوچک با اپلیکیشن Trello"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/03/30 تاریخ پایان : 1400/04/02
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "اکسل پیشرفته"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/03/27 تاریخ پایان : 1400/04/28
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "کاربرد Microsoft Excel در کنترل پروژه"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/03/13 تاریخ پایان : 1400/03/24
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "مهارتهای ناظرین معمار"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/03/08 تاریخ پایان : 1400/03/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "آشنایی با آسانسورها و الزامات قانونی تهیه، نصب، راه‌اندازی و استفاده"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/03/03 تاریخ پایان : 1400/03/04
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "آشنایی با روش‌های کنترل لرزه‌ای سازه‌ها"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/02/11 تاریخ پایان : 1400/02/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک صاعقه بر پایه استاندارد IEC62305-P3"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/02/07 تاریخ پایان : 1400/02/07
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "مروری بر ضوابط طراحی دیوارها در مبحث نهم ویرایش پنجم (1399)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/02/06 تاریخ پایان : 1400/02/27
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی از منظر شهرسازی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1400/02/06 تاریخ پایان : 1400/02/06
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی