صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
دوره مجازی "نظارت بر اجرای ساختمانهای صنعتی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/12/17 تاریخ پایان : 1399/12/18
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "نظات جوش برای مهندسین ناظر گاز psi 2-60"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/12/13 تاریخ پایان : 1399/12/13
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "مروری بر بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/12/05 تاریخ پایان : 1399/12/05
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "الزامات ترافیکی ساختمان‌ها و آشنایی با نقش مهندسی ترافیک در ساختمان"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/12/03 تاریخ پایان : 1399/12/05
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "نکات و مفاهیم مبحث 6 مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/11/28 تاریخ پایان : 1399/11/28
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "مروری بر ضوابط طراحی دیوارها در مبحث نهم ویرایش پنجم (1399)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/11/26 تاریخ پایان : 1399/11/29
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "بازآموزی جوشکاران لوله‌های پلی‌اتیلن گازی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/11/20 تاریخ پایان : 1399/11/30
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
وبینار آموزشی "الزامات و شرایط بتن مطابق با آخرین ویرایش استاندراد 6044 (بتن آماده)"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/11/20 تاریخ پایان : 1399/11/20
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "نرم‌افزار DIALux evo - صفر تا صد"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/11/19 تاریخ پایان : 1399/12/20
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
دوره آموزشی مجازی "آموزش آخرین ویرایش ضوابط گازرسانی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1399/11/08 تاریخ پایان : 1399/11/09
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : مجازی
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی