صفحه بعدNextPrevصفحه قبل
سمینار "آشنایی با نقش مهندسان ترافیک در ساختمان"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/12/20 تاریخ پایان : 1398/12/20
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
دوره "نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/12/19 تاریخ پایان : 1398/12/21
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
سمینار "سواد مالی برای مهندسین"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/12/12 تاریخ پایان : 1398/12/12
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و همچنین به صورت وب کنفرانس
مشاهده جزییات
سمینار آموزشی " آموزش راهنمای پایان کار ساختمان"
نام مؤسسه : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
تاریخ شروع : 1398/12/11 تاریخ پایان : 1398/12/11
طول دوره(ساعت) : 0 امتیاز :
محل برگزاری : سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مشاهده جزییات
صفحه بعدNextPrevصفحه قبل

مسير شما در سايت : > Skip Navigation Linksصفحه نخست > پرتال مهمان > واحد آموزش > دوره های آموزشی